نویسنده = محسن رسولی
تعداد مقالات: 3
2. پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی به وسیله عمل به باورهای دینی و سلامت روان در زنان شاغل

دوره 7، شماره 28، زمستان 1395، صفحه 107-126

حسین امیری؛ محسن رسولی؛ عبدالرحیم کسایی؛ محمود بهرامی


3. بررسی نقش واسطه‌ای سبک حل تعارض غیر سازنده در رابطه سلامت خانواده اصلی با عدالت زناشویی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 101-118

سیدمحمد حسینی؛ عزیز یکتایی؛ علی محمد نظری؛ محسن رسولی؛ محمد شاکرمی