نویسنده = شاپور امین شایان جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 99-120

حمیدرضا محمدی؛ عبادا... احمدی؛ شاپور امین شایان جهرمی