نویسنده = سیامک سامانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان با خشونت مادران دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی در شهر شیراز

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 31-46

فاطمه بوستانی؛ مجید برزگر؛ سیامک سامانی؛ نادره سهرابی شگفتی


2. عوامل و زمینه های احساس تنهایی زنان (یک مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-28

نازیلا ابراهیمی؛ محمد حسین فلاح؛ سیامک سامانی؛ سعید وزیری


3. آزمون مدل علی تمایز یافتگی و رضایت زناشویی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 31-46

فاطمه بخشی زاده؛ سیامک سامانی؛ محمد خیر؛ نادره سهرابی


4. پیش بینی دلزدگی زناشویی بر اساس بدکارکردی های جنسی در زنان شهر شیراز

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 19-34

نغمه اکبری؛ سیامک سامانی