کلیدواژه‌ها = عوامل اجتماعی
تعداد مقالات: 5
2. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تمایل جوانان به ورزش همگانی (با تاکید بر زنان)

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 151-176

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزایی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


3. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر آگاهی زیست محیطی زنان (مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 319-334

سیده زهرا شمسی پاپکیاده؛ سید محمد شبیری


4. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل به باروری در بین زنان 18- 40 سال شهر ایلام

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 289-316

الهه فرجی؛ خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی


5. آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 121-140

آذر قلی زاده؛ سحر غفاریان