کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 7
1. الگوی کشف فرصت‌های کارآفرینی در ایجاد کسب ‌وکارهای خرد با نقش محوری زنان

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 177-198

یوسف محمد کریمی؛ محسن اکبری؛ مهدی یزدان پرست


2. بررسی دیدگاه زنان کارآفرین ایرانی به فشارهای نهادی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 67-84

علی تیزرو؛ وحید مکی زاده؛ محمد رضا فتحی؛ فرزانه سقائی


5. تبیین و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی طرح های زود بازده بر کارآفرینان زن

دوره 4، شماره15، پاییز 1392، صفحه 1-28

حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلایی؛ حمزه صمدی میارکلایی


6. ارزیابی قابلیت های کارآفرینی دختران دانشجو

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 115-138

محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی فر؛ صدیقه غلامی علوی


7. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 99-120

حمیدرضا محمدی؛ عبادا... احمدی؛ شاپور امین شایان جهرمی