کلیدواژه‌ها = طلاق
تعداد مقالات: 7
3. رابطه‌ی عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر قم

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 73-96

ام البنین چابکی؛ منصوره زارعان


4. بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های زندگی و طلاق عاطفی(مورد مطالعه: افراد متأهل شهر شیراز در سال 1396-1395)

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 153-176

الهام دیندار؛ محمدصادق مهدوی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


5. معنای طلاق از دیدگاه فرد مطلقه: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسانه

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 93-116

شکوه نوابی نژاد؛ رزگار محمدی؛ یوسف کریمی؛ عفت فلاح


6. مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بینش شناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1394، صفحه 41-58

محمود نجفی؛ مهسا بیطرف؛ محمد علی محمدی‌فر؛ الهه زارعی مته کلایی


7. بررسی نقش خشونت بر میزان طلاق در میان زنان

دوره 4، شماره15، پاییز 1392، صفحه 125-150

علی سیف زاده؛ علی قنبری برزیان