کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 15
1. نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متأهل با میانجی گری خودکنترلی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 71-92

مهسا رزم گر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


4. مقایسه کیفیت زندگی و شادکامی مادران سرپرست خانواده و مادران غیرسرپرست شهر جهرم

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 303-318

حسین افلاکی فرد؛ مهرداد ایزدپناه


6. رابطه‌ی استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین پزشکان زن شهرستان آمل

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 271-288

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ سیده سمیه موسوی امیری


9. اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-14

سجاد بشرپور؛ نسیم محمدی؛ سارا اسدی شیشه‌گران


10. اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر نستوهی و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت خانگی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 15-34

فاطمه ذبیحی ولی آباد؛ حسین اکبری امرغان؛ مسعود خاکپور؛ معصومه مهرآفرید؛ غلامرضا کاظمی


12. بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

دوره 7، شماره 25، بهار 1395، صفحه 81-100

یاسر رضاپور میرصالح؛ محسن فلاح؛ مصطفی صابری


13. اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر راهبردهای مقابله ای، کیفیت زندگی و خوش بینی دانشجویان دختر

دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 25-40

مریم پوررحیمی مرنی؛ حسن احدی؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور


14. بررسی رابطه میان سبک های مقابله با استرس و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 1-20

افسانه شعبان زاده؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حمیدرضا حاتمی؛ کیانوش زهراکار


15. واکاوی رضامندی زنان روستایی شهرستان هرسین از کیفیت زندگی خود

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 67-82

شهپر گراوندی؛ عبدالحمید پاپ زن