کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 15
1. فشار اجتماعی- فرهنگی، مقایسه اجتماعی و تصور چاقی

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 70-81

10.30495/jzvj.2021.4565

فاطمه گلابی؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ توکل آقایاری هیر؛ اکرم حبی


4. تحلیل انتقادی گفتمان‌های قدرت و جنسیت در آثار نویسندگان زن دهه‌ی هشتاد (ارسطویی، پیرزاد، وفی)

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 149-168

آزاده نجفیان؛ سعید حسامپور؛ فریده پورگیو


5. برساخت زنانگی در گفتمان تشکل‌های اصولگرا زنان، تاکتیک ها و سازوکارهای گفتمانی

دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 241-262

محمد تقی کرمی قهی؛ طاهره خزائی


7. برساخت‌های اجتماعی زنان از زنانگی ریزوماتیک در بستر مراکز ورزشی، آرایشی و زیبایی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 85-116

نفیسه چینی؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ حنانه محمدی کنگرانی


9. تحلیل جنسیتی سرمایه اجتماعی و سلامت روان در سطح محله (مطالعه موردی شهروندان 18 سال و بالاتر شهر ساری)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 105-132

قربانعلی ابراهیمی؛ هادی رازقی مله؛ سیده صباح متولیان


10. تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در مصرف خود سرانه دارو در شهر یاسوج

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 33-50

سیروس احمدی؛ مریم مختاری؛ سونیا کریمیان


11. بازنمایی نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی سال ششم دوره ابتدایی ایران

دوره 5، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 19-34

میمنت عابدینی بلترک؛ محمدجواد لیاقت دار؛ سیروس منصوری


13. مقایسه نقش‌های جنسیتی و خود متمایز سازی در دانشجویان متاهل زن

دوره 4، شماره 16، زمستان 1392، صفحه 83-96

فاطمه اشترایه؛ علیرضا مهدویان؛ خدابخشی کولایی


14. رابطه بین جنسیت و تعهد سازمانی با توجه به سن

دوره 3، شماره 12، زمستان 1391، صفحه 43-68

مهرداد گودرزوند چگینی؛ زهرا امین رودپشتی


15. بررسی مقایسه‌ای فرهنگ کار زنان ومردان

دوره 2، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 39-58

سیروس احمدی؛ لهراسب روستا