کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری زنان مطلقه

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 69-57

10.30495/jzvj.2021.4564

مریم آزادگان مهر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم اباد؛ مجید معینی زاده


3. نقش واسطه‌ای اضطراب در رابطه‌ی بازداری اجتماعی و فرسودگی حیاتی در زنان شاغل و غیرشاغل

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 363-380

علی مصطفائی؛ انور نیک نام؛ بهار عزیزی نژاد؛ سید طاهر موسوی راد؛ سید علی آزادمنش