کلیدواژه‌ها = زنان مطلقه
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر اضطراب، انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری زنان مطلقه

دوره 12، شماره 45، بهار 1400، صفحه 69-57

10.30495/jzvj.2021.4564

مریم آزادگان مهر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم اباد؛ مجید معینی زاده


3. بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر بخشودگی بر ابعاد سازگاری زنان پس از طلاق شیراز

دوره 8، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 21-38

اقبال زارعی؛ ماریه دهقان منشادی؛ مهین عسگری؛ قاسم نظیری


4. بررسی و مقایسه سلامت روان و سازگاری و تنظیم هیجان شناختی زنان مطلقه با زنان متأهل شهرستان یزد

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 1-16

علی جعفری ندوشن؛ حسن زارع؛ اعظم حسینی هنزایی؛ مرضیه پورصالحی نویده؛ مرضیه زینی