کلیدواژه‌ها = سازگاری زناشویی
تعداد مقالات: 9
3. اثربخشی درمان تلفیقی تحلیل تبادلی و ذهن آگاهی بر سازگاری زناشویی زنان دارای وابستگی بین فردی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 177-196

مرضیه شریفی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی


4. رابطه‌ی استرس شغلی با کیفیت زندگی و سازگاری زناشویی در بین پزشکان زن شهرستان آمل

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 271-288

علی اصغر عباسی اسفجیر؛ سیده سمیه موسوی امیری


5. پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، زمان باهم بودن و منابع مالی در معلمان زن

دوره 7، شماره 27، پاییز 1395، صفحه 175-192

هادی سلیمی؛ فرشاد محسن زاده؛ علی‌محمد نظری


6. بازنمایی معنایی ماهیت زندگی زناشویی در ازدواج‌های ناموفق (رویکردی برساخت‌گرایانه)

دوره 7، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 69-88

عالیه شکربیگی؛ امیدعلی احمدی؛ مریم ابراهیمی منش


8. نقش ابعاد سبک زندگی زوجی در پیش بینی سازگاری زناشویی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1393، صفحه 145-158

عاطفه حیرت؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی


9. رابطه‌ی سخت‌رویی روان‌شناختی با سازگاری زناشویی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 163-190

لادن معین؛ پروین غیاثی؛ راضیه مسموعی