کلیدواژه‌ها = زنان متأهل
تعداد مقالات: 2
1. نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زنان متأهل با میانجی گری خودکنترلی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1399، صفحه 71-92

مهسا رزم گر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد


2. بررسی و مقایسه سلامت روان و سازگاری و تنظیم هیجان شناختی زنان مطلقه با زنان متأهل شهرستان یزد

دوره 6، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 1-16

علی جعفری ندوشن؛ حسن زارع؛ اعظم حسینی هنزایی؛ مرضیه پورصالحی نویده؛ مرضیه زینی