کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 4
3. قدرت پیش بینی ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی بر رضایت‌مندی زوجی زنان پرستار شهر شیراز

دوره 2، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 139-163

امین الله فاضل؛ حسن حق شناس؛ زهرا کشاورز


4. بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 99-120

حمیدرضا محمدی؛ عبادا... احمدی؛ شاپور امین شایان جهرمی