کلیدواژه‌ها = عوامل فرهنگی
تعداد مقالات: 3
2. عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر تمایل جوانان به ورزش همگانی (با تاکید بر زنان)

دوره 11، شماره 41، بهار 1399، صفحه 151-176

حامد غلامپور گالشکلامی؛ خلیل میرزایی؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علیپور درویشی


3. آسیب شناسی مهریه و عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 5، بهار 1390، صفحه 121-140

آذر قلی زاده؛ سحر غفاریان