دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1394، صفحه 1-102 
2. نیمرخ سلامت روان در زنان مجرد و متاهل 30 تا 45 ساله شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز

صفحه 13-24

علی حسین زینال زاده چینی بلاغ؛ خلیل اسماعیل پور؛ بتول علی پورگوراند؛ الهه بایبوردی


8. بررسی رابطه‌ی بین سبک زندگی و سبک‌ فرزندپروری مادران شهر ایلام

صفحه 127-152

بیژن خواجه‌نوری؛ مهری مراد خانی؛ الهام شیردل؛ زهرالسادات بنی‌فاطمه