دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1398، صفحه 1-334 
10. شبکه‌های اجتماعی مجازی و شکل‌گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان

صفحه 217-240

مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ اعظم نژادی؛ هادی افرا