هزینه چاپ مقاله

بر اساس بخشنامه شماره 62815 /10 مورخ 1398/10/04 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصمیم کمیتۀ علمی فصلنامۀ غلمی- پژوهشی «پژوهش و برنامه ریزی شهری»، تمامی مقالات ارسالی به این نشریه ارسال، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه به صورت دستی به حساب 0115860867009 بانک صادرات ب شماره کارت 6037691990462418 قابل واریز است.

هزینۀ داوری و انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 150000 هزار تومان آن لازم است توسط نویسندۀ (با تایید مدیریت نشریه و اعلام از طریق سایت به نویسنده) در زمان ارسال مقاله پرداخت شود. همچنین مقالات پس از تأیید داور/داوران و سردبیر بعد از پذیرش لازم است مبلغ 350000 هزار تومان توسط نویسنده پرداخت گردد. لذا از واریز این وجه قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار مقاله، خودداری فرمایید. از واریز وجه به صور مختلف دیگر خودداری نمایید (نویسنده فقط باید هزینه را از طریق مراجعه به یکی از شعب بانک ملی پرداخت نماید و تصویر فیش مهر شدۀ آن را در سایت نشریه بارگزاری نماید. و یا اینکه از طریق درگاه ملی پرداخت الکترونیک دانشگاه واریز نماید).